داغ ترین مقالات ما

آرشیوهزینه جراحی فرنوم

فرنوکتومی
دندانپزشکی

سیر تا پیاز فرنکتومی

فرنوم یا فرنولوم به بافت سفتی اشاره دارد که عضوی از بدن را به بافت مجاورش متصل می‌کند تا مانع...