تروما
دندانپزشکی کودکان

بررسی ترومای دندان کودکان + عوارض تروما در کودکان چیست؟

وما دندان همان آسیب رسیدن به محیط دهان و دندان است که در خود دندان، لثه یا محیط داخلی دهان احساس می شود. معمولا پس از وارد شدن یک ضربه به دندان ها، این عارضه شکل می گیرد.در مراجعین مختلف، تروما می تواند هم شکایت درد و هم در بعضی...
1 2 3 6
برگه 1 of 6