داغ ترین مقالات ما

آرشیومهر ۱۳۹۹

اخبار دندانپزشکی

بسته‌های دندانپزشکی بیمه سلامت رویکرد پیشگیری دارد

بسته‌های دندانپزشکی بیمه سلامت رویکرد پیشگیری دارد به گزارش مجله و راهنمای دندانپزشکی معرفی بهترین دندانپزشکان و مشاوره، معادی، با اشاره به اینکه تعهدات بسته‌های دندانپزشکی بیمه سلامت در حال حاضر تنها خدمتی است که رویکرد پیشگیری دارد و نسبت به بسته‌های بیمه‌های پایه یکی از مترقی‌ترین تعهدات در بسته‌های خدمتی است، افزود: هزینه‌های سلامت دهان و دندان با این تعهدات، کمتر از یک درصد را تشکیل می‌دهد. ولی پیش بینی ما از سرانه این بود که یک درصد هزینه بیمه‌ها باید شامل خدمات دندانپزشکی باشد. وی ادامه داد: در...