داغ ترین مقالات ما

آرشیوشهریور ۱۳۹۹

مشاوره دندانپزشکی

منشا دندان درد

منشا دندان درد سلام همراهان عزیزدر این مطلب می خواهیم ١٠ علت اصلی و منشا دندان درد را بررسی کنیم. پس از تلاش های فراوان همکاران من توانستند این مطالب را گرد آوری کنند: بیشتر دندان درد ها هم از مشخصه های بارز لوکال بودن می باشند.حتی اگر بیمار هم نتواند محل اصلی درد را بگوید، می تواند محدوده ای را به عنوان محل درد مشخص کند. دردهای غیر دندانی هم اغلب لوکالیزه نیستند. اما چنین دیدی نباید باعث شود که نگاهی جامع به منشا احتمالی غیر دندانی داش، بلکه...